Dobro došli!

Građanski opseg uobičajeno nazvan CB, civilni band, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije, koje koristi radio valove. CB briljantno simbolizira jedan od najdragocjenijih stavova koje čovjek gaji o slobodi pojedinca.

Dobro došli na naš web site!
Želimo Vam ugodno surfanje!

7. ECBR

Drage učenice i učenici, i ove gdine organiziramo 7. edukativnu CB radionicu u Crikvenici u hotelu Ad Turres od 15.-29.7. Provedite ljeto uz orijentaciju, CB radiokomunikaciju, 3D printanje, izradu raketa i druge zanimljive sadržaje. Više informacija na Plakat. Prijavnica-suglasnost