Povijest HSCB-a


Hrvatski savez CB radioklubova
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01/ 4815-789
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.hscb.hr
Radiosaobraćaj na CB bandu, to jest na građanskom opsegu počeo se u Americi razvijati poslije II. Svjetskog rata, tamo negdje 1948. godine, a do nas je došlo sa priličnim zakašnjenjem pa su i naši radiooperatori koji su vodili razgovore u tom frekvencijskom pojasu, također preuzeli oznaku CB-aši.

CB pokret na našim područjima bivše Jugoslavije datira od kraja 60-tih godina prošlog stoljeća, a nakon izlaska prvog pravilnika o korištenju građanskog opsega (CB) 1973. godine, na području Hrvatske počelo se pojavljivati sve više korisnika CB postaja. Među korisnicima CB postaja postajala je želja u udruživanje to jest osnivanja CB sekcija. S obzirom da su u to vrijeme postojali radioklubovi među kojima je nastala potreba za novim članstvom. Radioklubovi su pokrenuli inicijativu o osnivanju CB sekcija sa zadatkom da članovima CB sekcije se omogući polaganje ispita radio amatera to jest prikupljanje novih radioamatera. CB sekcije pri radio klubovima postojale su sve aktivnije i sa sve više novih članova željom da rade na građanskom opsegu. Kako su aktivnosti u CB sekcijama postojale jače nego u radio klubovima, među članovima CB sekcija nastajala je želja o osnivanju samostalnih klubova. Tako je u vremenu od 1980. do 1990. godine, na području Hrvatske djelovalo oko 20 klubova i nekoliko sekcija. Kako su korisnici CB postaja osnovali klubove tako je među njima nastala želja o osnivanju krovne organizacije CB-a na području Hrvatske. Tako je tadašnji CB klub Dubrava iz Zagreba 1989. godine, pokrenuo inicijativu o osnivanju Saveza CB radioklubova Hrvatske. Sastanak predstavnika klubova održan je 27.5.1989. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici slijedećih klubova i sekcija: CB klub Bjelovar, CB klub Dubrava, CB klub Sloga Varaždin, CB klub Lipa Donja Stubica, CB klub Zabok iz Zaboka, CB klub Slavonski Brod iz Slavonskog Broda, CB klub Osijek iz Osijeka, CB klub Donat Zadar, CB klub Delfin Rijeka, CB sekcija Požega iz Požege, CB sekcija Elita Novi Marof, CB sekcija Oro Oroslavlje.

Na inicijativnom sastanku donijeta je odluka da CB klub Dubrava izvrši sve pripreme za osnivanje Saveza, dostavi na uvid svim klubovima nacrt Statuta budućeg Saveza. Odgovor sa podrškom osnivanja Saveza poslalo je samo 7 klubova što u to vrijeme nije bilo brojčano dovoljno za osnivanje Saveza.

Branimir Vlahović,
prvi predsjednik saveza

 Članovi CB kluba Opatija zahvaljujući svojem prijateljskom klubu Venezia-Mestre iz Italije prisustvovali su kongresu E.C.B.F.-a 13-14.10.1990. godine, u Mađarskoj gdje su kao jedini klub primljeni u Evropsku federaciju kao predstavnik tadašnje Jugoslavije.


CB klub Opatija na čelu sa svojim pokojnim predsjednikom Branimirom Vlahovićem pokreće inicijativu ne osnivanja Saveza na području Hrvatske već Udruženja CB klubova Hrvatske i Slovenije jer je u to vrijeme na području Slovenije također djelovao veliki broj klubova a poučeni neuspjelim pokuša jem CB kluba Dubrava uvidjeli su veću mogućnost osnivanja Udruženja što se kasnije potvrdilo ispravnom odlukom.

Sastanak predstavnika klubova iz Hrvatske i Slovenije održan je 02.03.1991. godine, gdje su bili pozvani predstavnici 6 klubova Hrvatske i Slovenije. Iz Hrvatske su bili prisutni predstavnici CB kluba Dubrava, CB kluba Šubićevac, CB kluba Osijek i CB kluba Opatija. Još su bili pozvani predstavnici CB kluba Sloga i CB kluba Slavonski Brod. Sastanku je prisustvovalo 5 delegata E.C.B.F..

Na upit prisutnih zašto nije pozvan veći broj klubova Branimir Vlahović odgovorio je da je za sada dovoljno 12 klubova ukoliko svi prihvate ovu inicijativu dok će se ostali klubovi moći uključivati u Udruženje. 

Na sastanku je raspravljano o mogućnostima osnivanja Udruženja klubova Hrvatske i Slovenije te razmatran prijedlog Statuta kojeg su pripremili članovi CB kluba Opatija. Donijeta je odluka da se prijedlog Statuta dostavi klubovima na uvid koji su dužni što prije CB klubu Opatija dostaviti svoje mišljenje i primjedbe kako bi se što prije održala osnivačka Skupština.
Osnivačka Skupština održana je 25.5.1991. u Opatiji sa nazivom "UDRUŽENJE CB KLUBOVA", sjedištem u Opatiji Nazorova 2. Udruženje je registrirano i upisano u Registar društvenih organizacija 3. rujna 1991. godine.


Branimir Vlahović, predvodi osnivačku skupštinu udruženja CB radio klubova Hrvatske i Slovenije 25.05.1991. godine u Opatiji u Domu narodne tehnike, Opatija

Sudionici osnivačke skupštine udruženja u Opatiji 25.05.1991. godine


Za predsjednika udruženja izabran je Branimir Vlahović iz Opatije a za tajnika Đani Pavalec također iz Opatije.

Zbog nastale situacije u Hrvatskoj i Sloveniji, aktivnosti u članicama Udruženja znatno su bile smanjene ili su čak neki klubovi prestali sa djelovanjem ali CB klub Opatija i njeno rukovodstvo nije. Nastavili su sa aktivnostima i ispunjavanjima obaveza u Udruženju. Tako je održana 1992. godine, redovna Skupština Udruženja na kojoj je donijeta odluka o razdvajanju i preimenovanju Udruženja, Udruženje CB radioklubova Hrvatske. Nakon toga nastalo je zatišje zbog domovinskog rata sve do 1994. godine, kada CB klub Opatija na čelu sa pokojnim predsjednikom Branimirom Vlahovićem pokreće aktivnosti u Udruženju.

Krajem 1994. godine održana je Skupština Udruženja na kojoj je donijeta odluka da se Udruženje Preimenuje u Hrvatski Savez CB radioklubova te da se krene sa pregovorima sa Hrvatskom zajednicom tehničke kulture za prijem u članstvo. Pokrenute su određene radnje podnijet je zahtjev za prijem u HZTK-a. Bilo je velikog otpora kod pojedinih članica HZTK-a, međutim 1995. godine, Hrvatski savez CB radio klubova postaje članicom HZTK-a sa sjedištem Saveza u Dalmatinskoj 12.


Natjecateljska ekipa CBR-net kluba "Sloga" 2004. godine na Ivanšćici

Sudionici sjednice Izvršnog odbora u prostorijama CBRK Dubrava 1998. godine
   

Radi zdrastvenih razloga predsjednika Branimira Vlahovića, na sjednici Skupštine _____godine, HSCB-a na mjesto predsjednika je izabran mladi branitelj, koji je iz Kanade došao braniti svoju domovinu CB Johnson, poručnik Vladimir Plečko, a za tajnika je izabran, također branitelj, CB Mek, zastavnik Željko Vujanović. Obnavljaju se kontakti s ECBF-om i konačno se adresa HSCB-a iz Opatije mijenja na konačno sjedište Saveza u zgradi HZTK-e u Zagrebu, Dalmatinska 12.


Ž. Vujanović i mr. ecc. sci Nikša Crljen, u Parizu, u zgradi UNESCO, na kongresu ECBF-e 2000. godine

U turbulentnim ratnim događanjima u našoj zemlji, predsjednik Saveza V. Plečko odlazi po zadaći HV u misiju u sastavu UN-a, a na njegovo je mjesto, u suglasnosti IO i CB klubova Hrvatske, postavljen Željko Vujanović, CB Mek, a za tajnika je izabran je Kosanović Miljenko, CB Kosa.

Nakon sređivanja stanja u Savezu krenulo se aktiviranju starih članica Saveza jer je zbog domovinskog rata aktivnost u pojedinim klubovima prestala, kao i učlanjenja u Savez ostalih klubova koji su djelovali na području Hrvatske a nisu bili članovi Saveza.


Predsjednik HSCB-a Ž. Vujanović na kongresu ECBF-e 2000. God u Parizu

2000. godine HSCB je pozvan na kongres ECBF-e u Pariz. Na kongres odlaze predsjednik Saveza Ž. Vujanović i mr. ecc. sci Nikša Crljen, rizničar Saveza. Svojim uspješnim nastupom na kongresu je ponuđeno HSCB-u da Hrvatska bude zemlja domaćin slijedeće konferencije ECBF-e, što se na žalost, radi već spomenutih ratnih okolnosti nije realiziralo, ali su ostala dugogodišnja prijateljstva i kontakti sa mnogim članicama Federacije.

Pokrenuto je održavanje državnog natjecanja CB radioklubova i CB operatora. HSCB je preuzeo pokroviteljstvo nad CB auto rallyjem kojeg je kreirao i pokrenuo CB radio klub Croaticum. U posljednje vrijeme preuzeo je pokroviteljstvo nad Kupom Slavonije i Baranje kojeg su inicijatori CB radioklub Sokol iz Požege i CB radioklub Marsonija iz Slavonskog Broda. Savez također preko svojih članica organizira natjecanje djece i mladeži. Također se održavaju predavanja u članicama Saveza o radu na građanskom opsegu – CB i kreću radni stolovi, tribine širom Hrvatske o radu i promjena u Zakonu i Pravilniku CB-a..


Sudionici sjednice Izvršnog odbora u prostorijama HZTK

Natjecateljska ekipa CBRK "Dubrava" na Sljemenu 2005. godine

U posljednje vrijeme dolaskom mobitela i kompjutora počeo je opadati interes za bavljenje CB-om i radioamaterizmom, no međutim članice Saveza počele su se baviti novim načinom komuniciranja digitalnim komunikacijama (PACKET RADIO, IRC, ECHOLINK) te se time želi pobuditi rad na građanskom opsegu i privući mlade članove u svoje klubove.

Predsjednik saveza Branko Mihalić i pobjednici državnog natjecanja CB operatora 2005. godine

Predsjednik saveza Đuka Pelcl i dobitnici nagrada državnog natjecanja CB operatora i CB radioklubova za 2007. godinu

Tako je CBRK Croaticum prvi proširio registraciju djelovanja kluba na „network“ sistemima veza i postaju CB radio-net klub, a taj primjer slijede CBRK Sloga iz Varaždina i CBRK Marsonia iz Sl. Broda.