PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA MLADIH CB OPERATERA

Obavještavamo sve CB radioklubove i CB operatere da se Državno prvenstvo mladih CB operatera održava 29. rujna 2018. godine. Organizator natjecanja je Hrvatski savez CB radioklubova (HSCB), a prijavljeni nositelji natjecanja:

 1. CB radioklub „Orios“– Oriovac, (Psunj/Omanovac ) CENTAR VEZE
 2. CB radio-net klub „Croaticum“ – Zagreb, (Lacković brijeg)
 3. Radioklub CB Split – Split, Biokovo/Sv. Jure)
 4. CB radio klub „Krk“- Krk, Obzova
 5. CB radioklub „Sokol“- Požeška gora/Veliki kamen
 6. CB radioklub „Lega“- Osijek , Banovo brdo
 7. CB radioklub „Nova“ –Nova kapela, Brodsko vinogorje
 8. CB radioklub „Zadar“- Zadar, Velebit/Čelavac
 9. HSCB- Zagreb (Japetić)

Natjecanje počinje 29. rujna 2018. godine u 18:00 sati, a završava 29. rujna 2018. godine u 22:00 sata.

Propozicije:

Natjecanje se održava u TRI kategorije:

 1. CB operateri,
 2. CB radioklubovi,
 3. KATEGORIJA GOSTI (inozemni CB operateri i CB klubovi)

Uvjet za osvajanje diplome jest uspostaviti najmanje tri veze s bilo kojim od navedenih vrhova.

CENTAR VEZE –PSUNJ / OMANOVAC

ZADATAK 1

Na kanalu 25-(27.245) svaki učesnik natjecanja obvezan je SAMOSTALNO održati vezu sa CENTROM VEZE( Psunj/Omanovac) te prilikom uspostavljanja veze priopćiti lokaciju (QTH) s koje se javlja.

- Prvi sat natjecanja rabi se FM modulacija 18-19 sati, drugi sat AM modulacija 19-20, treći sat SSB/USB modulacija 20-21, četvrti sat FM 21-22 modulacija.

ZADATAK 2

Nakon održane veze svih sudionika sa CENTROM VEZE svi vrhovi i sudionici natjecanja prelaze na zajednički kanal 10-( 27.075 ) te međusobno pokušavaju ostvariti što više veza pritom uvažavajući hitrijeg sugovornika. Svaka veza se boduje jednim bodom

NAPOMENA: potrebno je održati vezu sa CENTROM VEZE u svakom satu ako je moguće.

Za dobivanje prigodne nagrade treba sakupiti što više bodova (uspostavljenih potvrđenih veza).

Pojašnjenje: nositelji aktivnosti rada sa CB stanicom na vrhovima su mladi članovi (do 18 godina). Posebno će se nagraditi najmlađi operater obučen za rad na stanici i najdalja veza.

Napomena: vrijedi samo za učesnike na vrhovima u kategoriji CB klubovi

Članovi natjecateljskih ekipa sudjeluju u natjecanju pojedinačno, a redoslijed CB radioklubova utvrđuje se zbrajanjem bodova koje su članovi kluba osvojili u kategoriji pojedinci.

Jedan natjecatelj = 1 bod + zbroj bodova odrađenih s vrhom po tablici, ukoliko je potvrđen poslanim logom sudionika.

Pravo sudjelovanja imaju svi CB operateri i CB radioklubovi iz Hrvatske i inozemstva. Natjecatelji iz susjednih država boduju se po istim kriterijima, ali u kategoriji gosti.

Red. br.

         Vremenski odsječak

Broj bodova s jednog vrha

1.

18,00 – 19,00

7

2.

19,00 – 20,00

3

3.

20,00 – 21,00

3

4.

21,00 – 22,00

7

 

Molimo klubove da s ovim propozicijama upoznaju svoje članove i ostale korisnike CB radijskih postaja te da se fer i korektno ponašaju u natjecanju.

Sva pravna tumačenja ovih propozicija i kontrolu natjecanja ima komisija HSCB-a.

U nadi da ćemo se čuti u velikom broju na CB radio-valovima, pozdravljamo Vas sa cebeaškim pozdravom 73 – 88!

                                                                                         HRVATSKI SAVEZ CB RADIOKLUBOVA

                                                                                                                  Organizacijski odbor

Prilozi:  Dnevnik veza- Državno prvenstvo 2018.

             Dnevnik veza-Mreža 2018.

             Propozicije-Mreža 2018.

             Suglasnost