Dobro došli!

Građanski opseg uobičajeno nazvan CB, civilni band, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije, koje koristi radio valove. CB briljantno simbolizira jedan od najdragocjenijih stavova koje čovjek gaji o slobodi pojedinca.

Dobro došli na naš web site!
Želimo Vam ugodno surfanje!

PROLJETNA ŠKOLA HSCB-a 03-06.04.2018.

Hrvatski savez CB radioklubova u suorganizaciji sa klubovima CB RADIO KLUB "SOKOL" POŽEGA, CB RADIOKLUB ''LEGA'' OSIJEK i CB RADIOKLUB "ORIOS“ održat će četverodnevnu terensku nastavu u sklopu „Proljetne škole HSCB-a“ koja će se održati u Požegi i Pleternici od 03.-06. travnja 2018. godine.

Proljetna škola HSCB-a biti će održana kroz tri nastavne teme:
- CB komunikacija i orijentacija:jednodnevna terenska nastava; „Hodnja putevima tehnike po Požeškoj gori“,
- Elektrotehnika: izrada ispravljača,
- Izrada/samogradnja „balkon-antene“,
Sav materijal i opremu za provedbu radionica osigurat će suorganizator domaćin-CB radioklub „Sokol“ Požega. Smještaj i prehrana za sve naše mlade CB operatore koji dolaze iz drugih gradova biti će osiguran u privatnom aražmanu. Za boravak, potrebno je ponijeti adekvatnu odjeću i obuću (obavezno i sportsku).
Napomena; ponijeti sa sobom zdravstvenu iskaznicu te ponjeti ispunjenu i potpisanu PRIJAVNICU-SUGLASNOST
Za sve dodatne informacije, slobodno se javite na 091/3664-128.
Valentina, tajnica HSCB
 
 
Vidimo se Upožegi!