Dobro došli!

Građanski opseg uobičajeno nazvan CB, civilni band, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije, koje koristi radio valove. CB briljantno simbolizira jedan od najdragocjenijih stavova koje čovjek gaji o slobodi pojedinca.

Dobro došli na naš web site!
Želimo Vam ugodno surfanje!

Promo animacija HSCB-a

Dragi cebeaši na ovom linku dostupna je animacija o radu CB-a i našeg saveza. Dijelite, komentirajte, lajkajte.