Dobro došli!

Građanski opseg uobičajeno nazvan CB, civilni band, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije, koje koristi radio valove. CB briljantno simbolizira jedan od najdragocjenijih stavova koje čovjek gaji o slobodi pojedinca.

Dobro došli na naš web site!
Želimo Vam ugodno surfanje!

Zahvala CB radioklubovima i sudionicima 2. nacionalnog CB kupa 2016

Poštovani "cebeaši",

 

Hrvatski savez CB radioklubova je u suorganizaciji sa CB radioklubom "Lega" Osijek, potporom Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka i Zajednice tehničke kulture Osječko- baranjske županije te Hrvatske zajednice tehničke kulture, održao 2. nacionalni CB kup u Osijeku od 19. do 21. kolovoza. Na natjecanju je 14 ekipa sa 80 sudionika. Ovim putem čestitamo svim sudionicima na postignutim rezultatima, te zahvaljujemo na cjelokupnoj organizaciji koja je dala doprinos za postignut rezultat i promidžbu CB radiokomunikacije te cjelokupne tehničke kulture.