Izrada LED čestitki. Gost predavač: Bojan Florijani
OŠ Antuna Kanižlića u Požegi, 09.02.2013.