informacija, odluke, izvještaji i zaključci

Redovna i Izborna sjednica skupštine HSCB održati će se u suboru 9.ožujka 2019. godine u Požegi, u prostorijama Županijske gospodarske komore, Vukovarska 6, s početkom u 11:00 sati.

Misija, vizija i ciljevi

Misija
Misija Hrvatskog saveza CB radioklubova (HSCB) je promicanje te razmjenjivanje ideja u svim područjima tehničke kulture s posebnim osvrtom na CB komunikaciju. Jednako tako, popularizirati CB komunikaciju za sve dobne skupine (posebno mladi i osobe iz slabije razvijenih i izoliranih područja) i osobe s posebnim potrebama (slijepe i slabovidne osobe, osobe s tjelesnim ili intelektualnim poteškoćama) kao besplatnog, jednostavnog načina svakodnevne komunikacije i jedinstvene pomoći tijekom nesreća, nepogoda, katastrofi i sličnih događaja vodeći se idejom jednakih mogućnosti.

Vizija
Hrvatski savez CB radioklubova (HSCB) teži postati središnja strukovna udruga u Hrvatskoj koja bi širila CB radiokomunikaciju uz podizanje osnovnih životnih vještina (pravilna komunikacija i bonton uz poštovanje dostojanstva svake osobe, snalaženje u prostoru, podizanje tehničke pismenosti, promocija nenasilja i međusobne suradnje). Uz to, Savez želi biti poveznica između fizičkih osoba, klubova – članica i međunarodnih organizacija u zajedničkoj suradnji kao vodeće tijelo CB radiokomunikacije.

Ciljevi
- Rabljenje i zaštita CB-a (građanskog vala)
- Ispitivanje najsuvremenijih rješenja na području elektronike i radiokomunikacija
- Cjeloživotno učenje CB operatera
- Kontinuirani rad s mladima i djecom uključujući djecu s posebnim potrebama
- Podrška i rad s osobama iz slabije razvijenih i izoliranih područja
- Suradnja na sustavu civilne zaštite tijekom nesreća, nepogoda, katastrofi
- Međunarodna suradnja i članstvo u srodnim organizacijama