Dobro došli!

Građanski opseg uobičajeno nazvan CB, civilni band, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije, koje koristi radio valove. CB briljantno simbolizira jedan od najdragocjenijih stavova koje čovjek gaji o slobodi pojedinca.

Dobro došli na naš web site!
Želimo Vam ugodno surfanje!

13. edukativna CB radionica i CB kamp za srednjoškolce na otoku Prviću

hscb 2024 plakat web

Dragi naši cebeaši i cebeašice, 

potrudili smo se ove godine da plakati i letci sadrže sve potrebne informacije pa ćemo ih pustiti da govore za sebe!

Povećali smo broj dana, a iznos kotizacije je isti kao i prošle godine. U suradnji s Arriva d.d. riješili smo prijevoz autobusima, a planiramo još i jednu super terensku nastavu, ali o tome ćemo Vas naknadno obavijestiti.

Mi se veselimo, a nadamo se i Vi!

73! 

Prijavnicu za 13. edukativnu CB radionicu preuzmite ovdje, a za CB kamp srednjoškoce ovdje