Dobro došli!

Građanski opseg uobičajeno nazvan CB, civilni band, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije, koje koristi radio valove. CB briljantno simbolizira jedan od najdragocjenijih stavova koje čovjek gaji o slobodi pojedinca.

Dobro došli na naš web site!
Želimo Vam ugodno surfanje!

Održana redovna Izvještajna i Izborna Skupština HSCB-a za mandatno razdoblje 2023.-2027.

U suboru 25. veljače 2023. u velikoj dvorani HZTK-e održana je redovna izvještajna i izborna sjednica Skuoštine HSCB-a na kojoj je sudjelovalo ukupno 16 zastupnica i zastupnika te 9 gostiju. Nakon pozdravne riječi predsjneika, pristunima se obratio i Marijan Krpan, pomićnik glavne tajnice HZTK-e te pohvalio provedbu prorama HSCB-a koji se financiraju iz Javnih sredstava. Na redovnoj sjednici usvijeni su Godišnji financijski izvaještaj za 2022. godinu te Godišnji opsini izvještaj za 2022. godinu. Nakon razrješenja dosadašnjih tijela saveza, na prijedlog Upravnog odbora dosadašnjeg saziva, a sukladno čl.44 Poslovnika o radu Skupštine HSCB-a. predloženi su kako slijedi: 

1. Đuka Pelcl za predsjednika HSCB-a, 

2. Tomislav Memedović za dopredsjenika HSCB-a, 

3. Valentina Gašparović za tajnicu HSCB-a,

4. Marijan Magdića i Davora Borošaka za članove Upravnog odbora, te

5. Antuna Šikića, Stipu Koščala i Davora Piližotu za članove Nadzornog odbora HSCB-a. 

Nakon što su utvrđeni preloženici te isti iskazali sulglasnost sa istim, pristupilo se glasanju na kojem su svu jednogasno izabrani. 

Za predstavnike u Skupštini HZTK-e u mandatnom razodoblju 2023.-2027. izabrani su Miljenko Rod kao zastupnik te Đuka Pelcl kao zamjenik, a predstavnike u ECBF-u Tomislav Memedović i Đuka Pelcl kao zamjenik.

Čestitke svim starim i novim članovima tijela upravljanja Saveza i želimo Vam 4 godine pune novih članova i korisnika koji će otkriti, zavoljeti i baviti se CB radiokominukacijom. 

73!

DSC00351

DSC00349

DSC00346

 viber slika 2023 03 01 09 19 50 268

viber slika 2023 03 01 09 19 50 148