Dobro došli!

Građanski opseg uobičajeno nazvan CB, civilni band, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije, koje koristi radio valove. CB briljantno simbolizira jedan od najdragocjenijih stavova koje čovjek gaji o slobodi pojedinca.

Dobro došli na naš web site!
Želimo Vam ugodno surfanje!

Poziv na CB srednjoškolski kamp

Poštovani,

HSCB tradicionalno i ove godine održava CB srednjoškolski kamp, a s ciljem održivosti CB djelatnosti i promidžbom iste među mlađim generacijama.

Kamp će ove godine biti održan u NCTK „Kraljevica“ od 29. lipnja do 4. srpnja. 

Kotizacija iznosi 250 kn, a potrebno ju je uplatiti na račun Hrvatskog saveza CB radioklubova, Zagreb, Dalmatinska 12. Uplatu treba izvršiti do početka izabranog termina na IBAN broj HR1423600001101490699, Zagrebačka banka, s naznakom: „CB srednjoškolski kamp – kotizacija-ime i prezime polaznika“.

Učenicima je osigurana prehrana i prijevoz. Zainteresirane učenike srednjoškolskog uzrasta pozivamo da se prijave na Kamp najkasnije do 25. lipnja 2020., a broj je učenika je ograničen na 15.

Prijaviti se možete popunjavanjem prijavnice-suglasnosti, a  koja se nalazi u privitku.

Radujemo se druženju!

CB_kamp_2020docx.docx