Dobro došli!

Građanski opseg uobičajeno nazvan CB, civilni band, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije, koje koristi radio valove. CB briljantno simbolizira jedan od najdragocjenijih stavova koje čovjek gaji o slobodi pojedinca.

Dobro došli na naš web site!
Želimo Vam ugodno surfanje!

Izložba inovacija u Ivanić Gradu

I ove je godine Hrvatski savez CB radioklubova sudjelovao u Izložbi inovacija u Ivanić Gradu. Posjećenu radionicu CB komunikacije s ukupno 40 učenika vodili su Đuka Pelcl, Tomislav Memedović i Nikola Kos. U privitku su fotografije.

20170512 102353

20170512 102436

20170512 102506