Dobro došli!

Građanski opseg uobičajeno nazvan CB, civilni band, jedno je od najboljih sredstava izražavanja i usmene komunikacije, koje koristi radio valove. CB briljantno simbolizira jedan od najdragocjenijih stavova koje čovjek gaji o slobodi pojedinca.

Dobro došli na naš web site!
Želimo Vam ugodno surfanje!

Održan susret cebeaša u Koštaboni

U subotu 12. studenog održan je susret cebeaša u Koštaboni kod Kopra kojeg je organizirao CBRK Obala iz Slovenije. Predstavnici CBRK Krk na čelu s Marijanom Magdićem, članom Upravnog odbora HSCB-a, na ovom su međunarodnom susretu predstavljali HSCB. Susret je upriličen poklonom FRN modema HSCB-a slovenskim partnerima kako bi se uspješno širila mreža interesa i povezivanja između hrvatskih i slovenskih partnera na FRN-u. Ovaj je događaj važan kao prilog međunarodnoj suradnji HSCB-a i slovenskih partnera. Ostaje nada da će u budućnosti nastaviti ovakvi susreti i da će se FRN suradnja proširiti na slovenske klubove.