U centru za edukaciju GDCK OSIJEK u Orahovici od 12-14. studenog 2021. održan je Stručni skup CB operatera u organizaciji Hrvatskog saveza CB radioklubova (HSCB), a na kojem je sudjelovalo 30 polaznica i polaznika, članova CB radioklubova. Tijekom tri dana održana su predavanja iz područja CB radiokomunikacija, FRN-a i programiranja radiostanica, pravnog i financijskog poslovanja rada udruga. Isto tako, polaznicima je održano predavanje iz područja PPDMI-a (pedagoško-psihološke-didaktičko-metodičke izobrazbe), a koje nam je od velike važnosti u radu obzirom da su većina polaznika djeca i mladi. Osim iskusnih CB operatera, predavača i mentora, na skupu su sudjelovali i mlade asistentice i asistenti koji se na ovaj način uvode u tematiku i praktične demonstracije rada s uređajima kako bi tijekom nadolazećih aktivnosti isto mogli prenijeti polaznicima radionica.
Tijekom prvog dana predavanja, predsjednik HSCB-a, Đuka Pelcl (CB Puma), nakon uvodnog govora predao je riječ predsjedniku CBRK Krk Marijan Magdić (CB Jupiter) koji je održavao predavanje na temu FRN te Programiranje stanica.
FRN ili Free radio network slobodna je radio mreža. To je komunikacija koja povezuje radio uređaj i Internet. Za povezivanje je potreban radio uređaj, interface (modem, naprava sklop između radio uređaja i kompjutera), kompjuter s instaliranim programom FRN Client, te izlaz na internet. Cilj je da na području jednog kluba ili grada ovisno o veličini i potrebi bude najmanje jedan gateway preko kojega bi svi CB-aši mogli pristupiti internetu te komunicirati s drugim operatorima, u drugim sredinama. Znači, zbog ograničenog dometa radio uređaja ili konfiguracija terena nije moguće ostvariti direktnu vezu između CB operatera, tada se preko FRN-a omogućuje komunikacija.

Pokazan je i gotov interface, kojeg je sam izradio u suradnji s gdin. Nikolom Bašić, a koji će se izrađivati na radionicama HSCB-a tijekom 2022. godine. Isto tako, objašnjeno ispravno upisivanje postavki u program FRN Client. Cilj radionice je da u svakom CB radioklubu imenuju najmanje dvije osobe koje su ovlaštene sa nadgledanje rada programa FRN Client. U drugom dijelu predavanja, Magdić je demonstrirao programiranje uređaja Baofeng UV5R, MAS CRT 6900 te Baofeng UV GT3WP.

Predsjednik HSCB-a održao je predavanje iz područja CB radiokomunikacija, te se osvrnuo na dvije tematski CB-u najbitnije programske aktivnosti- Mreža i Državno prvenstvo CB operatera, navodeći na koje načine se iste mogu učiniti još boljima. Isto tako, obrađena je tema Orijentacije i komunikacije (OIK), a koja će se isto tako kroz sljedeću godinu pojačano obrađivati na radionicama.

Stipe Koščak (CB Borik), član Radio mreže za opasnost (RMZO) obradio je 2 teme: komunikacijski standardi- 19" komunikacijski rack, KV, RU20, PMR, UKV i CB i temu antene. Kod prve teme obrađen je komunikacijski komplet (rack) sastavljen od 4 uređaja s naglaskom na CB uređaj SS 6900. Objašnjene su osnovne funkcije i namjena te kontrole na prednjoj ploči samog uređaja a u svrhu lakšeg pripremanja polaznika za rad s uređajem u natjecanjima i slično. Posebno su naglašene funkcije koje se ne koriste često u samom radu CB operatora ali mogu zakomplicirati uporabu uređaja ili pogrešno podesiti uređaj. Spomenute su i mjere opreza pri radu sa uređajem (SWR, vrsta rada (AM, FM, USB i LSB), frekvencija i slično). Prikazan je i radiouređaj RU20 domaće proizvodnje, vojne namjene, upotrebljiv za rad na CB opsegu i vrlo poželjan za rad na terenu jer je otporan na vanjske utjecaje (vlaga, kiša, prljavština) te je prezentirano puštanje u rad i podešavanje istog. Iste mjere opreza su naglašene i kod ovog uređaja. Druga tema odnosila se na osnovne pojmove o antenama - vrsta antena obzirom na smjer zračenja (kružne i usmjerene) te konstrukcijski - žičani dipoli, čelične žice s magnetnom bazom za montažu na automobil te aluminijske usmjerene Yagi antene za rad na VHF i UHF frekvencijama. Spomenuta je u problematika oko prostorne veličine antena te kompromisi u konstrukciji kao i mjere opreza u postavljanju i radu s antenama za sve frekventne opsege.

Valentina Gašparović, tajnica HSCB-a i Marijan Krpan, pomoćnik glavne tajnice HZTK-e, održali su predavanje na kojem su obrađene teme urednog vođenja financijske dokumentacije, posebice s naglaskom na putnim nalozima, njihovom pravilnom ispunjavanju, te pripadajućoj dokumentaciji kako i ista bila u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Isto tako, obrađena je i tema pravilno rada vođenja udruga posebno se obazirući na redovno održavanja sjednica upravnih tijela, skupština, a sve u skladu sa Statutima i Zakonom o udrugama.

Rifat Ramčić, prof., učitelj savjetnik, održao je poticajno predavanje na temu IQ učenika-razvija bavljenje tehnikom u kojem su obrađeni pojam i definicija talenta, elementi prepoznavanja talentirane osobe, oblici psihofizičkih aktivnosti u radnim vježbama koje obavljaju CB operateri. Zaključak predavanja je da IQ koeficijent učenika razvija rad s CB uređajima jer operater aktivno sudjeluje u procesu izvođenja psihomotoričkih radnih vježbi i primjene teoretskih znanja. U sklopu didaktičko-metodičkog praktikuma, prof. Ramčić je kroz razgovor sa sudionicima skupa teoretski objasnio primjere metodičkog provođenja vježbi na radu s radio-stanicom. 

Isto tako, domaćin skupa, Gradsko društvo Crvenog Križa Osijek, i uvijek nasmijana Marelna Brstilo, održala je predavanje iz osnova neodgodivog pružanja prve pomoći. Isto je koristilo kako starijim polaznicima kao podsjetnik tako i mlađim asistentima koji se s navedenom tematikom tek upozavaju. 

Provedba ovog programa omogućena je potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske zajednice tehničke kulture kroz financiranje programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi.

Strucni skup Orahovica 2021jpg