– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova i odgovornosti:

 • Operativno vođenje saveza
 • Strateško planiranje rada Saveza
 • Planiranje i pisanje programa
 • Planiranje, praćenje i izvještavanje
 • Pisanje planova i izvještaja
 • Vođenje i operativno izvršavanje svih administrativnih poslova
 • Koordinacija rada udruga članica HSCB-a i savjetovanje udruga

Potrebno obrazovanje i iskustvo:

 • viša ili visoka stručna sprema;
 • poznavanje osnova računovodstva, zakonskih propisa koji uređuju poslovanje udruga, administrativnih poslova, jednog svjetskog jezika i rada na računalu;
 • posjedovanje sposobnosti uspješnog ustrojavanja i djelotvornog vođenja organizacije i na temelju toga stečen ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje;
 • nije osuđivan za kaznena djela.

Potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

 • Vozačka dozvola B-kategorija
 • aktivno znanje u govoru i pismu jednog stranog jezika;
 • visoka razina organizacijskih i koordinacijskih sposobnosti;
 • visoka razina poslovne komunikacije te vještina upravljanja ljudskim potencijalima;
 • visoka vještina sposobnosti planiranja i analiziranja;
 • srednja ili visoka razina poznavanja zakona i propisa u poslovanju neprofitnih organizacija;
 • visoka razina kreativnosti i fleksibilnosti;
 • srednja ili visoka razina vještina prezentacije;
 • visoka razina u uporabi informatičko-komunikacijskih tehnologija;
 • vrlo visoka razina samostalnosti u radu i odgovornosti.

S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od 6 mjeseci.
Prijavi na natječaj prilažu se:

 • životopis,
 • preslika domovnice,
 • preslika diplome,
 • potvrda nadležnog suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne starija od 6 mjeseci,
 • dokazi o obrazovanju, iskustvu, znanju, vještinama i sposobnostima.

U prijavi na natječaj svi pristupnici obvezno navode: osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte/e-maila).
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge. Sve prijave koje ne sadrže potrebne podate i priloge smatrat će se nepotpunima i neće se razmatrati. Povjerenstvo HSCB-a za izbor tajnika/ce pozvat će na razgovor kandidate/kandidatkinje koji uđu u uži izbor.
Rok za prijavu na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave s traženom dokumentacijom podnose se na adresu HSCB-a, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb s naznakom „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zagreb, 17. listopada 2016.